Header

Werkwijze

Eerst vindt er een intakegesprek plaats, waarin een duidelijk beeld wordt gevormd van uw klachten en wensen. Er wordt gevraagd naar de huidige diagnose van de arts en rekening gehouden met eerdere ervaringen en ziektebeelden in uw leven. Het behandelplan wordt hierop afgestemd, zodat naast de fysieke klacht ook naar de mogelijke oorzaak gekeken wordt.

Vervolgens vindt de energetische behandeling plaats op een behandeltafel of zittend op een stoel. Uw kleren blijven aan. Wel kan ik u soms vragen uw schoenen uit te doen.

Via magnetiseren wordt uw totale energiesysteem onderzocht. Blokkades worden opgeheven, zodat lichaam en geest in evenwicht komen en de vitale energie op vrije wijze door het lichaam kan stromen. Klachten worden zo op een natuurlijke manier verholpen of verminderd.

Relevante aanvullende informatie kan verkregen worden via buitenzintuiglijke waarnemingen (helderzien, -horen, -voelen en/of –weten). Hier wordt op een integere en terughoudende manier mee omgegaan.

Via gesprekken wordt gewerkt aan bewustwording en persoonlijke groei.

De duur van het behandelingsproces is afhankelijk van:

• De aard van de klachten (chronisch of acuut)
• Of er 1 of meerdere klachten zijn
• De tijd tussen het ontstaan van de klacht en de
behandeling
• De zelfwerkzaamheid van de cliënt
• Hoe de cliënt in zijn genezingsproces staat.

Na een aantal behandelingen vindt evaluatie plaats en wordt met u overlegd of voortzetting van de behandeling gewenst is.

Het beroepsgeheim, in overeenstemming met de Algemeen Medische Ethiek, is van toepassing op de praktijk. Dit houdt in dat u er altijd van verzekerd bent dat uw privacy gewaarborgd blijft.